Strona piechura - Dla aktywnych

Przejdź do treści
STRONA PIECHURA

Gmina Kozłów posiada kilka oznakowanych szlaków turystycznych. Przebiegają one przez jedne z piękniejszych okolic, gdzie znajdziemy wiele wspaniałych okazów tutejszej flory i fauny. Niestety szlaki te są mało odwiedzane przez turystów co spowodowane jest kilkoma czynnikami. Do czynników tych zaliczyć można: brak konkretnych folderów reklamujących turystykę pieszą na terenie gminy, brak dokładnego oznaczenia (od lat 70 XX wieku oznakowanie nie było odnawiane, brak tablic informacyjnych), brak propagowania wśród młodzieży szkolnej informacji  w tym kierunku.  Wiadomo, że odnowienia oznakowania szlaków wiąże się  z wydatkami, lecz czy gra nie jest warta świeczki. Czym różnią się nasze okolice od okolic choćby Beskidu Wyspowego, praktycznie niczym, zarówno w Beskidzie jak i u nas spotkamy dość charakterystyczne pagórki porośnięte lasem. Zachęcam więc wszystkich do aktywnego wypoczynku - u nas też można uprawiać tak modne ostatnio nordic walking, a przy okazji podziwiać piękną okolicę.


© 2019 Jarosław Walczak. Wszystkie prawa zastrzeżone
Wróć do spisu treści